Efter at tilmeldingen er lukket, er vi kommet op på 25 deltagere. Vi dækker, så vidt jeg kan se, alle niveauer.

Der vil senere blive indkaldt til et koordineringsmøde, hvor vi finder ud af hvem der kører, og hvem der sover sammen.

Deltagerne er: Erik Knudsen, Allan Stampe, Jens Skannerup, Asger Bjerg, Søren Bendtsen, Tommy Kjærgaard, Niels Plougsgaard, Laurids Jeppesen, Finn Ebbe Jakobsen, Jens Skovgaard, Per Sunesen, Lasse Frich, Peter Høj Toft, Henning Yde, Henning Sørensen, Jacob Fogh, Rasmus Fogh, Søren Fogh, Karsten Thomsen, Svend Åge Nielsen, Søren Høj, Torben Rindom, Henrik Vejlgaard, Kurt Adsersen, Frank Nielsen.

Det tegner til en forrygende tur.

Tommy

Kommentar

kommentarer

Pin It on Pinterest

Share This