I bestyrelsen har vi netop afholdt møde og drøftet situationen og taget nogle beslutninger som vi her deler med jer. Det er ikke en almindelig tid vi har med COVID-19 som stadig begrænser vores muligheder for at mødes i klubben.

Vi har i bestyrelsen besluttet at aflyse generalforsamlingen i Ringkøbing Cykleklub grundet COVID situationen. Denne beslutning kan kun gennemføres hvis alle medlemmer bakker op om den og derfor vil vi gerne bede eventuelle modstandere af denne beslutning om at rette henvendelse til formand Ole Hørlyck senest den 23/2 2021.

Hvis der ikke kommer nogle henvendelser vil vi fra bestyrelsen arbejde videre i samme konstellation som hidtil, Ole Hørlyck, Søren Høj og Henrik Danielsen er på valg i år og modtager alle tre genvalg.

Regnskabet er afsluttet og mangler blot gennemsyn af bilagskontrollanterne samt underskrift fra bestyrelsen og dette er gang.

2020 endte med et underskud på ca 9700kr, dette skyldes primært tøj indkøb samt dalende medlemstal, hvis der er nogle der måtte have interesse i at gennemgå bilagene er du/I velkommen til at tage fat i Henrik Vejlgaard. Der er lavet budget for 2021 og der forventes at komme indtægter på 86000kr og udgifter på 92800kr altså et underskud på 6800kr.

Dette budget er dog meget usikkert grundet COVID og tvivl omkring hvilke arrangementer der kan gennemføres.

Opgørelse 2020 ses her.

I forhold til opstart af træning i klubregi følger vi udviklingen nøje ift. COVID og vil først starte op med træning når myndighederne anbefaler dette, vi vil fra bestyrelsen melde noget ud så snart der er kommet klare retningslinjer.

Dette betyder også at vi har valgt at flytte vores Bakkeløb 2021 til onsdag den 25/8 2021 i håbet om at løbet kan gennemføres sikkert til den tid.

I forhold til vore sponsorer så kan vi med glæde meddele at følgende sponsorer har valgt at forlænge og gentegne deres engagement med Ringkøbing Cykleklub:

Vestjysk Bank fortsætter som vores Hovedsponsor for klubben gennem mange år.

Toyota, Sport24 samt Vestjysk Landboforening.

Det skal nævnes at med øvrige sponsorer har vi længere aftaler som først skal gentegnes senere herunder Byskov, Trehøje døre, AS Scan og Apollo.

Vi er fra bestyrelsen glade for dette og vil gerne opfordre alle vore medlemmer til at støtte disse når vi er ude at handle og særligt i disse tider hvor der er en del forretninger der har det svært.

Håber at I alle får trænet på gravel, race, MTB eller Hometrainer.

Venlig hilsen

Bestyrelsen