På sidste generalforsamling luftede jeg tanken om at cykle på et andet tidspunkt.

Der er i  klubben efterhånden en del der af en eller anden grund er udenfor arbejdsmarkedet. Derfor kunne det måske være en ide at cykle om formiddagen. Mit forslag er, at til en start at cykle om mandagen kl. 9.00. Vi får se hvor mange der dukker op, og hvordan vi organiserer det. Første gang vil jeg prøve at lave en tur hvor der er mulighed for at lægge en sløjfe ind. Det skal ikke påvirke de almindelige træningstidspunkter.

I øjeblikket bliver der jo ikke cyklet i klubregi, så startdato vender jeg tilbage med. For en sikkerheds skyld, må jeg hellere pointere at det bliver på racer. Startsted bliver der ikke ændret på.

 

Så til noget helt andet. Jeg lagde på et tidspunkt et skriv op om at man gerne skulle henvende sig til mig angående det at påtage sig kaptajn rollen. Jeg har på nuværende tidspunkt modtaget 1 (en) henvendelse. Hvis der ikke kommer markant flere er det helt umuligt at lave en kalender med kaptajner. Klubben bliver så tvunget til i den kommende sæson at køre uden faste kaptajner. Det er ikke et fremskridt.

Kom nu ud af busken.

 

Med venlig hilsen

Tommy