Vi har, fra klubbens side, efter opfordring fra nogle medlemmer, besluttet at forsøge at prioritere klubbens C-hold som et egentlig C-hold.

Dvs. holdet skal opfattes som et “Kom i form”/”Start op”-hold.

Derfor vil det være kaptajnernes pligt at sørge for farten på holdet holdes nede og at distancerne ikke bliver for lange her i opstartsfasen.

Farten: 25 – 28 km/t i snit og ca. 40 – 45 km længde. Vi håber, disse konditioner for C-holdet vil få tidligere motionister i klubben, der er stoppet som følge af, der er blevet kørt for stærkt på C-holdet, til at vende tilbage igen.

Ligeledes er det vort håb, vi måske kan tiltrække nye uøvede motionister til at starte op med noget træning i klub-regi.

Så derfor.: Kender du nogen, der overvejer at starte op under de forhold, som beskrevet ovenfor, så spred endelig budskabet.
Vi er i den tidlige opstart og indtil nu kun en 3 – 4 stykker på C-holdet. Vi vil gerne være flere så kom frisk 🙂

Venlig hilsen bestyrelsen