Mandag den 4. feb. kl. 19:00 afholder klubben ordinær generalforsamling.
Det foregår hos Hans Østergaard Holstebrovej 78 som er flink og låne os lokaler.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3) Fremlægning af det reviderede regnskab
4) Behandling af indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse
På valg er:
++ Søren Galsgaard: Modtager ikke genvalg.
++ Ole Hørlyck: Modtager genvalg.
++ Niels Plougsgaard: Modtager ikke genvalg.
++ Søren Høj: Modtager genvalg.
7) Valg af suppleanter
8) Valg af bilagskontrollant samt bilagskontrollant suppleant
9) Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen kan sendes til sorengals@hotmail.com senest 28. januar.

Der vil efterfølgende blive serveret drikkevarer og smørrebrød.

Vel mødt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen