Generalforsamling 2020
Mandag den 27. januar kl. 19:00 afholder klubben ordinær generalforsamling.
Det foregår hos Hans Østergaard som stiller lokaler til rådighed, det er på Holstebrovej 78.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3) Fremlægning af det reviderede regnskab
4) Behandling af indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse
På valg er:
++ Karsten: Modtager genvalg.
++ Tommy: Modtager genvalg.
++ Asger: Modtager genvalg.
++ Henrik Vejlgaard: Modtager genvalg.
7) Valg af suppleanter
8) Valg af bilagskontrollant samt bilagskontrollant suppleant
9) Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen kan sendes til henrikno@live.dk senest 21. januar.

Der vil efterfølgende blive serveret drikkevarer og smørrebrød.

Vel mødt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Note:De nævnte bestyrelses medlemmer modtager som sagt genvalg, men er der nogen der er friske på at hjælpe i bestyrelsen, er man meget velkommen til at byde ind.