Torsdag den 14. marts kl. 19.30 holdes der kaptajn møde. Mødet foregår som sædvanligt hos Hans Østergaard.

Vi skal have fordelt kaptajn rollerne på de enkelte hold. Vi planlægger denne gang for hele sæsonen, så vi afholder kun dette ene planlægningsmøde.

Som tidligere vil vi fra klubbens side appellere til at mange møder op for at tage et lille tjans som kaptajn. Vi betragter dette som meget vigtigt for klubben.

Bestyrelsen