Der afholdes kaptajn møde på Pizzeria Italia torsdag den 21. marts kl. 18.30

Alle nuværende kaptajner og de som ønsker at prøve kræfter med kaptajn rollen er inviteret.

Der er altid brug for kaptajner – jo flere vi er, des færre gange er det nødvendigt at man påtager sig rollen.

Som tak for det gode fremmøde blandt kaptajner og med håb om at det fortsætter vil klubben være vært ved en pizza og en øl/vand.

Tilmelding er nødvendig. Tilmelding på sms til 61334896

Vi håber på stort fremmøde.

Bestyrelsen