Vi er i bestyrelsen blevet gjort opmærksom på, at der er etableret nye MTB-spor i Velling plantage. Disse spor er, efter hvad vi har hørt, lavet uden godkendelse.
Bestyrelsen har taget kontakt med Jesper Klokker (Jagt & Fiskeri) for at komme eventuelle problemer i forkøbet. Jesper understregede, at der ikke var nogle der beskyldte Ringkøbing Cykle Club for at have anlagt de nye spor.
Det skal understreges, at klubben IKKE kan bakke op om, at man uden godkendelse anlægger nye spor og hvad dermed følger. (Fældning af nye træer, etablering af ramper etc.)
Hvis vores oplysninger er korrekte, henstilles det til klubbens medlemmer ikke at benytte de “ulovlige” spor.

Jesper omtalte et problem i Velling Plantage. Når MTB ryttere cykler i plantagen om aftenen med kraftige lygter, skræmmer det dyrene. Dette har medført flere påkørsler på Herningvej. Der må ikke cykles i Velling Plantage uden for de anlagte veje. Vi vil fra klubbens bestyrelse opfordre til, at der overhovedet ikke cykles med lys i Velling Plantage.

Lidt mere opløftende: Kalenderen på hjemmesiden er blevet opdateret med kaptajner.

mvh
Bestyrelsen