I bestyrelsen har vi på vores seneste bestyrelsesmøde torsdag den 14 maj drøftet muligheden for en genåbning af vores træningsaktiviteter, og det ønsker vi at kommunikere om.

Der er nu fra myndigheder og herunder sportslige forbund DIF og Danmarks Cykle Union åbnet op for at kunne lave udendørs træning med en række regler / anvisninger, som er væsentlige, at vi overholder og følger her i klubben.

Fra Danmarks Cykle Union ses den opdaterede vejledning på deres hjemmeside, som beskriver en række anvisninger, der begrænser vores mulighed for at gennemføre træningen på almindelig vis.

https://www.cyklingdanmark.dk

I kravene er det forsat gældende, at der højst må være forsamlinger med 10 personer, og Sundhedsstyrelsen vejledninger vedr. COVID 19 skal overholdes med hensyn til hygiejne og afstand.
Her gælder også, at du skal være symptom fri og være frisk. Vi har placeret Sundhedsstyrelsens vejledning i klubskabet.

Vi har lavet en plan for at starte træningen mandag den 18 maj med en række ændringer i vores træningsform og grupper, som vi konkretiserer herunder:

– Mødestedet for træning er fortsat bag Vestjysk Bank på parkeringspladsen. Da vi ikke har klubhus eller andre faciliteter er det uændret.
– Kaptajnen for hvert hold slår op på Facebook og får tilmeldinger til træningen så vi kan planlægge grupperne før vi mødes – så respekter dette og meld til i god tid så vi undgår at vi samles for mange på samme tid.

Derfor deles op i A, B og C med maksimum 10 deltagere i hver gruppe og med forskellige starttidspunkter.

– Hold C cykler kl 1750
– Hold B cykler kl 1800
– Hold A cykler kl 1810

– Kom maks 5 min før tid og hvis der er mere end 10 personer på parkerings pladsen skal forsamlingen splittes på hver side af vejen ved Vestjysk Bank.

– Ved møde på parkeringspladsen holdes der afstand med minimum 1 meter til hinanden.

– Hvis der er mødt flere end 10 til et niveau deles holdet op, så der køres forskellige ruter eller med meget lang afstand, så det er synligt for os selv og andre som ser os cykle
– I hver gruppe cykles med behørig afstand inden for gruppen – det betyder at træningen
– Ved kørsel i byen holdes længere afstand og ved stop ved lyskryds / vejkryds og andre stop holdes afstanden
– Vandflasker deles naturligvis ikke
– Skal der snydes ud af næsen eller hostes sker det kun fra bageste position
– Kaptajnen planlægger træningen og ruten for den pågældende aften
– Andre træningsformer kan komme på tale for at lave variation i fælles træning bakketræning og intervaller.

Fra bestyrelsen ønsker vi at kunne gennemføre træningen under trygge rammer, så alle føler sig godt til pas med at deltage i den nye træningsmodel. Det er en anderledes måde at træne på, og det kræver at alle respekterer disse regler og retningslinjer ellers må vi indstille træningen igen.

Ved nye retningslinjer fra myndighederne vil vi tilpasse vores træningsmodel efter anvisningerne og i værste fald indføre stop igen.

I Ringkøbing Cykle Club vil vi sikre at træningen foregår forsvarligt og at reglerne er overholdt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen