Efter nogle opfordringer vil vi fra bestyrelsens side starte lørdags træning i vinter månederne. Det kommer til at foregå på ’brede’ dæk og ture på grus og markveje rundt i lokal området med kaptajner der viser vej :-).

Ture til andre egne i området kan også komme på tale.

Søren Fogh har lovet at han vil være kaptajn på første tur som er lørdag den 4. november 2017 kl 09:30 hvor der efterfølgende er suppe i Vestjysk Bank som Karsten Thomsen vil stå for.

Alle kan være med kom frisk.