Den 6. feb. afholdt klubben ordinær generalforsamling.

Der var mødt godt 30 medlemmer op – flot.

Såvel formandens beretning som regnskabet og budget blev godkendt uden videre. Kontingent for 2018 blev fastsat til kr. 500.

Der var for en gang skyld kampvalg til bestyrelsen som nu har følgende sammensætning: Ole Hørlyck, Jakob Bisgaard, Søren Høy, Søren Galsgaard, Tommy Kjærgaard, Asger Bjerg og Niels Plougsgaard. Konstituering foretages på næste bestyrelsesmøde som afholdes den 21. feb.

Tak til de 2 tidligere bestyrelsesmedlemmer Jens Skannerup og Hans Østergaard for flere års deltagelse i bestyrelsen. En særlig tak til Hans for husly.

Den nye hjemmeside blev præsenteret af Ebbe Hansen fra ApolloMedia. Den ser fin ud.

Det bliver muligt at købe: handsker, sokker, skoovertræk, svedundertrøje og arm- og benvarmere. Dette kommer til at foregå over hjemmesiden. Intersport er kommet med et flot tilbud, så vi får specielle klubpriser. Mere følger.

Endelig blev der fastlagt 1. kaptajn møde i 2017. Vi vil igen opfordre folk til at melde sig som kaptajn. Der vil i løbet af foråret blive afholdt et kursus for kaptajner. Kurset er en lørdag fra kl. 09.00 til kl. 16.00.  Mere følger.

Til Harzen er der 22 tilmeldinger og alle hold er repræsenteret. Tilmeldingsfristen er skubbet til den 15. feb.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen