Begivenhedsdetaljer


Generalforsamling 2023
Onsdag den 18. januar kl. 19:00 afholder klubben ordinær generalforsamling.
Det foregår hos Hans Østergaard som stiller lokaler til rådighed, det er på Holstebrovej 78.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1) Valg af dirigent
2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3) Fremlægning af det reviderede regnskab
4) Behandling af indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse
På valg er:
++ Søren Høj: Modtager genvalg.
++ Ole Hørlyck: Modtager genvalg.
++ Henrik Danielsen: Modtager IKKE genvalg.
7) Valg af suppleanter
8) Valg af bilagskontrollant samt bilagskontrollant suppleant
9) Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen kan sendes til henrikno@live.dk senest 11. januar

Der vil efterfølgende blive serveret drikkevarer og smørrebrød.

Vel mødt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Note: Henrik Danielsen stopper og ønsker at give plads til nyt blod i bestyrelsen så er der nogle der er friske på at hjælpe, er man meget velkommen til at byde ind.