Begivenhedsdetaljer


17:50 – C: Frank Nielsen

18:00 – B: Søren Høy

18:10 – A