Begivenhedsdetaljer


B: Søren Høy, Kurt Adsersen, Steen Schøler

C: Karsten Thomsen